کرمان ، سیرجان، انتهای خیابان سعدی،پلاک 135

مناقصه

آگهی مناقصه عمومی شماره N-00-120

عنوان مناقصه
تاريخ انتشار
آخرين مهلت
 دریافت اسناد مناقصه

شرکت نظم آوران صنعت و معدن گل گهر در نظر دارد " خدمات تعمیرات و رفع خاموشی و بهبود سیستم های روشنائی در کارخانه های تحت بهره برداری در منطقه گل گهر سیرجان " را از طریق برگزاری مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.

1400/09/10 1400/09/20           دانلود
             
       

متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد مناقصه به درگاه اینترنتیwww.nazmavaranco.ir  بخش تامین کنندگان و مشتریان قسمت مناقصه مراجعه نمایند.

جهت کسب اطلاعات بیشتر با آقای مهندس مسلم صادقی به شماره تماس 09191442994 و 03442255291 در روزهای شنبه الی چهارشنبه از ساعت 11:00 الی 13:00 تماس حاصل نمایند.

نحوه تحویل مدارک:

 • زمان تحویل پاکات مناقصه: ساعت 10:00 روز شنبه مورخ 20/09/1400 می باشد.
 • محل تحویل پاکات: سیرجان – بلوار دکتر صفارزاده – نبش کوچه شماره 13 واحد امور حقوقی و قراردادها شرکت نظم آوران

نزد آقای مهندس مسلم صادقی - کدپستی 7817819489 

 

واحد امور حقوقی و قراردادها[...]

ادامه مطلب 0
 14

آگهی مناقصه عمومی شماره N-00-111

عنوان مناقصه
تاريخ انتشار
آخرين مهلت
 دریافت اسناد مناقصه

شرکت نظم آوران صنعت و معدن گل گهر در نظر دارد " انجام خدمات فنی تعمیرات تخصصی تجهیزات فولاد سازی کار خانه ذوب شماره یک مجتمع جهان فولاد سیرجان " را از طریق برگزاری مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.

1400/05/05 1400/05/25           دانلود
             
       

متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد مناقصه به درگاه اینترنتی www.nazmavaranco.ir  بخش تامین کنندگان و مشتریان قسمت مناقصه مراجعه نمایند.

جهت کسب اطلاعات بیشتر با آقای مهندس سعادت به شماره تماس 09172328580 و 03442255291 در روزهای شنبه الی چهارشنبه از ساعت 11:00 الی 13:00 تماس حاصل نمایند.

نحوه تحویل مدارک:

 • زمان تحویل پاکات مناقصه: ساعت 10:00 روز شنبه مورخ 25/05/1400 می باشد.
 • محل تحویل پاکات: سیرجان – بلوار دکتر صفارزاده –نبش کوچه شماره 13 واحد امور حقوقی و قراردادها شرکت نظم آوران

نزد آقای مهندس سعادت - کدپستی 7817819489 [...]

ادامه مطلب 0
 179

آگهی مناقصه عمومی شماره N-00-107

عنوان مناقصه
تاريخ انتشار
آخرين مهلت
 دریافت اسناد مناقصه

طراحی، تامین لوازم و تجهیزات، نصب و راه اندازی سیستم های اعلام و اطفاءحریق در انبارهای کارخانجات تحت بهره برداری

1400/04/01 1400/04/26           دانلود
             
       

متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد مناقصه به درگاه اینترنتی www.nazmavaranco.ir  بخش تامین کنندگان و مشتریان قسمت مناقصه مراجعه نمایند.

جهت کسب اطلاعات بیشتر با آقای مهندس سعادت به شماره تماس 09172328580 و 03442255291 در روزهای شنبه الی چهارشنبه از ساعت 11:00 الی 13:00 تماس حاصل نمایند.

نحوه تحویل مدارک:

 • زمان تحویل پاکات مناقصه: ساعت 11:00 روز شنبه مورخ 26/04/1400 می باشد.
 • محل تحویل پاکات: سیرجان – بلوار دکتر صفارزاده –نبش کوچه شماره 13 واحد امور حقوقی و قراردادها شرکت نظم آوران

نزد آقای مهندس سعادت - کدپستی 7817819489 [...]

ادامه مطلب 0
 223

آگهی مناقصه عمومی شماره N-00-108

عنوان مناقصه
تاريخ انتشار
آخرين مهلت
 دریافت اسناد مناقصه

از خرید  مواد شیمیایی جهت بهسازی آبهای در گردش کارخانه آهن اسفنجی به روش احیاء سایت شرکت توسعه آهن و فولاد سیرجان

1400/03/25 1400/04/08           دانلود
             
       

متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد مناقصه به درگاه اینترنتی www.nazmavaranco.ir  بخش تامین کنندگان و مشتریان قسمت مناقصه مراجعه نمایند.

جهت کسب اطلاعات بیشتر با آقای مهندس سعادت به شماره تماس 09172328580 و 03442255291 در روزهای شنبه الی چهارشنبه از ساعت 11:00 الی 13:00 تماس حاصل نمایند.

نحوه تحویل مدارک:

 • زمان تحویل پاکات مناقصه: ساعت 11:00 روز شنبه مورخ 08/04/1400 می باشد.
 • محل تحویل پاکات: سیرجان – بلوار دکتر صفارزاده –نبش کوچه شماره 13 واحد امور حقوقی و قراردادها شرکت نظم آوران

نزد آقای مهندس سعادت - کدپستی 7817819489 [...]

ادامه مطلب 0
 241

مناقصه عمومی شماره NAG-00-004

 

عنوان مناقصه
تاريخ انتشار
آخرين مهلت
 دریافت اسناد   مناقصه
خرید 4000 عدد نازل تاندیش برای کارخانه فولادسازی شرکت مجتمع جهان فولاد سیرجان 1400/03/10 1400/03/25           دانلود
             
       

 

بدین وسیله از شرکت های معتبر دعوت به عمل می آید جهت شرکت در مناقصه خرید، اسناد را از طریق سایت www.nazmavaranco.ir قسمت تامین کنندگان و مناقصه ها دریافت و پس از تکمیل حداکثر  تا تاریخ  1400/03/25 به آدرس زیر ارسال نمایند.

جهت کسب اطلاعات بیشتر با آقای مهندس کاظمیان به شماره تماس 09362718482 در روزهای شنبه الی چهارشنبه از ساعت 8 الی 17 تماس حاصل نمایید.

زمان تحویل پاکات مناقصه: از روز دوشنبه  1400/03/10 و محل تحویل پاکات: سیرجان – بلوار دکتر صفارزاده –نبش کوچه شماره 13 - طبقه همکف واحد قراردادهای خرید شرکت نظم آوران صنعت و معدن گل گهر - کدپستی 7817819489

[...]

ادامه مطلب 0
 244

آگهی مناقصه عمومی شماره N-A-99-106

عنوان مناقصه
تاريخ انتشار
آخرين مهلت
 دریافت اسناد مناقصه

خرید  مواد شمیایی جهت بهسازی آبهای در گردش در کارخانه شماره یک ذوب جهان فولاد سیرجان

1399/12/17 1400/01/21           دانلود
             
       

متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد مناقصه به درگاه اینترنتی www.nazmavaranco.ir  بخش تامین کنندگان و مشتریان قسمت مناقصه مراجعه نمایند.

جهت کسب اطلاعات بیشتر با آقای مهندس سعادت به شماره تماس 09172328580 و 03442255291 در روزهای شنبه الی چهارشنبه از ساعت 11:00 الی 13:00 تماس حاصل نمایند.

نحوه تحویل مدارک:

 • زمان تحویل پاکات مناقصه: ساعت 11:00 روز شنبه مورخ 21/01/1400 می باشد.
 • محل تحویل پاکات: سیرجان – بلوار دکتر صفارزاده –نبش کوچه شماره 13 واحد امور حقوقی و قراردادها شرکت نظم آوران

نزد آقای مهندس سعادت - کدپستی 7817819489 [...]

ادامه مطلب 0
 270

آگهی مناقصه NAG-99-03

 

عنوان مناقصه
تاريخ انتشار
آخرين مهلت
 دریافت اسناد   مناقصه
حمل آهک کلوخه از شهرستان کرمان به انبار شرکت مجتمع جهان فولاد سیرجان 1399/09/29 1399/10/07           دانلود
             
       

 

بدین وسیله از شرکت های باربری معتبر دعوت به عمل می آید جهت شرکت در مناقصه حمل، اسناد را از طریق سایت www.nazmavaranco.ir قسمت تامین کنندگان و مناقصه ها دریافت و پس از تکمیل حداکثر  تا تاریخ  99/10/07 به آدرس زیر ارسال نمایند.

جهت کسب اطلاعات بیشتر با آقای مهندس طباطبایی به شماره تماس 09131214467 و 03442259327 در روزهای شنبه الی چهارشنبه از ساعت 8 الی 17 تماس حاصل نمایید.

زمان تحویل پاکات مناقصه: از روز شنبه  99/09/29 و محل تحویل پاکات: سیرجان – بلوار دکتر صفارزاده –نبش کوچه شماره 13 - طبقه همکف واحد قراردادهای خرید شرکت نظم آوران صنعت و معدن گل گهر - کدپستی 7817819489

[...]

ادامه مطلب 0
 344

آگهی مناقصه عمومی شماره N-A-99-105

عنوان مناقصه
تاريخ انتشار
آخرين مهلت
 دریافت اسناد مناقصه

انجام  خدمات و تعميرات نسوزکاری در كليه نواحي کارخانه ذوب و ریخته گری شماره یک شرکت مجتمع جهان فولاد سیرجان

1399/09/12 1399/09/25           دانلود
             
       

 

متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد مناقصه به درگاه اینترنتی www.nazmavaranco.ir  بخش تامین کنندگان و مشتریان قسمت مناقصه مراجعه نمایند.

جهت کسب اطلاعات بیشتر با آقای مهندس سعادت به شماره تماس 09172328580 و 03442255291 در روزهای شنبه الی چهارشنبه از ساعت 11:00 الی 13:00 تماس حاصل نمایند.

نحوه تحویل مدارک:زمان تحویل پاکات مناقصه: ساعت 11:00 روز سه شنبه مورخ 25/09/1399 می باشد.محل تحویل پاکات: سیرجان – بلوار دکتر صفارزاده –نبش کوچه شماره 13 واحد امور حقوقی و قراردادها شرکت نظم آوران

نزد آقای مهندس سعادت - کدپستی 7817819489 

 [...]

ادامه مطلب 0
 310

آگهي مناقصه عمومي شماره 002

عنوان مناقصه
تاريخ انتشار
آخرين مهلت
 دریافت اسناد مناقصه

عبارت است از خرید 1500 تن کلسیم آلومینات براساس مدارک و مشخصات فنی اعلام شده توسط خریدار که در پیوست شماره یك
درج گردیده است

1399/09/04 1399/09/18           دانلود
             
       

 

متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد مناقصه به درگاه اینترنتی شرکت به آدرس :www.nazmavaranco.ir  مراجعه نمایند.

هر یک از پیشنهاد دهندگان که نسبت به مفهوم اسناد و مدارک مناقصه ابهامی داشته باشند باید حداکثر تا پایان ساعت اداری روز
10 / 09 / 99 مراتب را کتبأ به مناقصه گزار اطلاع داده و تقاضای توضیح کتبی نماید و یا با رابط مناقصه آقای طباطبایی به شماره های
03442259327 و 09131214467 و آدس ایمیل این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید تماس حاصل نمایند.

 

 • مهلت تسلیم پیشنهادها حداکثر تا دو هفته پس از تاریخ درج آگهی ، در محل سیرجان ، بلوار صفارزاده ، نبش کوچه 13 ، ساختمان حقوقی و قراردادهای شرکت نظم آوران صنعت و معدن گل گهر ، واحد قرارداد های خرید می باشد.
[...]

ادامه مطلب 0
 1344

آگهی مناقصه عمومی شماره N-A-99-104

عنوان مناقصه
تاريخ انتشار
آخرين مهلت
 دریافت اسناد مناقصه

شرکت نظم آوران صنعت و معدن گل گهر، در نظر دارد " تامین و راهبری مکانیزم های سنگین و نیمه سنگین در کارخانه ذوب و ریخته گری شماره یک شرکت مجتمع جهان فولاد سیرجان" را از طریق برگزاری مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.

1399/09/01 1399/09/15           دانلود
            
       

 

متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد مناقصه به درگاه اینترنتی شرکت به آدرس :www.nazmavaranco.ir  مراجعه نمایند.

جهت کسب اطلاعات بیشتر با آقای مهندس سعادت به شماره تماس 09172328580، 42255291 034در روزهای شنبه الی چهارشنبه از ساعت 9:00 الی 14:00 تماس حاصل نمایند.

 

 • محل تحویل: سیرجان – بلوار دکتر صفارزاده – حد فاصل چهارراه طلوع و چهار راه مخابرات نبش کوچه شماره 13،کدپستی 7817819489 شرکت نظم آوران - واحد امور حقوقی و قراردادها، آقای مهندس سعادت تحویل و رسيد دريافت نمايند.
[...]

ادامه مطلب 0
 338

درباره ما

شرکت نظم آوران صنعت و معدن گل گهر ( سهامی خاص ) به شماره ثبت 3934 در تاریخ 16/9/1394 در اداره ثبت شرکتها به ثبت رسیده است .با مد نظر قرار دادن سوابق حدود 25 سال بهره برداری در منطقه و ارزیابی و بررسی، تجزیه و تحلیل تجارب فنی و مدیریتی اعم از خدمات پشتیبانی و تخصصی فنی، سهامداران محترم بر آن شدند تا با تأسیس شرکتی که بطور تخصصی متصدی امور بهره برداری و راهبری خطوط تولید در منطقه باشد.

تماس

آدرس : کرمان ، سیرجان، انتهای خیابان سعدی ،نبش خیابان ولیعصر، پلاک 135

 تلفن: 42235706 (034)

 فکس : 89787872 (021)

 دبیرخانه: 41423365 (034)

 پست الکترونیک: info@nazmavaranco.ir