کرمان ، سیرجان، انتهای خیابان سعدی،پلاک 135

مناقصه

مناقصه شماره N-00-126

عنوان مناقصه
تاريخ انتشار
آخرين مهلت
 دریافت اسناد مناقصه

 تهيه متريال سازه فلزي، ساخت، حمل و نصب 1.574 تن استراكچر و 72 تن گريتينگ جهت پروژه افزايش ظرفيت كارخانجات گندله سازي شماره دو گل گهر

1400/12/14 1400/12/23

          دانلود قسمت 1
          دانلود قسمت  2

          دانلود قسمت 3

             
       

 

  مناقصه شماره N-00-126

 تهيه متريال سازه فلزي، ساخت، حمل و نصب 1.574 تن استراكچر و 72 تن گريتينگ جهت پروژه افزايش ظرفيت كارخانجات گندله سازي شماره دو گل گهر


1- مهلت تحويل پاكات مناقصات حداكثر تا ساعت 10 صبح روز 23 / 12 / 1400 به آدرس آدرس سيرجان بلوار صفارزاده نبش كوچه شماره 13 كدپستي 7817819489 نزد خانم مهندس خليفه می باشد.

2- كليه اسناد و مدارك مناقصات در زمان ارسال پيشنهاد مي بايست مهر و امضاء شده باشند.

3- در صورت انصراف از شركت در مناقصه خواهشمند است مراتب را كتبا به اين شركت اعلام فرماييد. در صورت عدم اعلام كتبي تا زمان اعلام شده در بند 1 اين نامه، به منزله انصراف آن شركت محترم تلقي خواهد شد.

4- جهت كسب اطلاعات فني و راهنمايي با شماره تماس 09125656361 جناب آقاي مهندس زكي زاده  مدير دفتر فني معاونت توسعه و مهندسي و يا شماره تماس 09113443642 جناب آقاي مهندس مهراني سرپرست دفتر فني معاونت توسعه و مهندسي تماس حاصل نمائيد.

5- جهت كسب اطلاعات اسناد مناقصه با شماره تماس 09138466018 جناب آقاي مهندس قوام كارشناس مناقصات تماس حاصل نمائيد.

 

متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد مناقصه به درگاه اینترنتیwww.nazmavaranco.ir  بخش تامین کنندگان و مشتریان قسمت مناقصه مراجعه نمایند.

واحد امور حقوقی و قراردادها[...]

ادامه مطلب 0
 101

مناقصه شماره N-00-125

 

 

عنوان مناقصه
تاريخ انتشار
آخرين مهلت
 دریافت اسناد مناقصه
تهيه متريال سازه فلزي، ساخت، حمل و نصب 1.991 تن استراكچر و 109 تن گريتينگ جهت پروژه افزايش ظرفيت كارخانجات گندله سازي شماره يك گل گهر 1400/12/14 1400/12/23

          دانلود قسمت 1
          دانلود قسمت 2

          دانلود قسمت 3

             
       

 

    مناقصه شماره N-00-125

1- مهلت تحويل پاكات مناقصات حداكثر تا ساعت 10 صبح روز 23 / 12 / 1400 به آدرس آدرس سيرجان بلوار صفارزاده نبش كوچه شماره 13 كدپستي 7817819489 نزد خانم مهندس خليفه می باشد.

2- كليه اسناد و مدارك مناقصات در زمان ارسال پيشنهاد مي بايست مهر و امضاء شده باشند.

3- در صورت انصراف از شركت در مناقصه خواهشمند است مراتب را كتبا به اين شركت اعلام فرماييد. در صورت عدم اعلام كتبي تا زمان اعلام شده در بند 1 اين نامه، به منزله انصراف آن شركت محترم تلقي خواهد شد.

4- جهت كسب اطلاعات فني و راهنمايي با شماره تماس 09125656361 جناب آقاي مهندس زكي زاده  مدير دفتر فني معاونت توسعه و مهندسي و يا شماره تماس 09113443642 جناب آقاي مهندس مهراني سرپرست دفتر فني معاونت توسعه و مهندسي تماس حاصل نمائيد.

5- جهت كسب اطلاعات اسناد مناقصه با شماره تماس 09138466018 جناب آقاي مهندس قوام كارشناس مناقصات تماس حاصل نمائيد.

 

متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد مناقصه به درگاه اینترنتیwww.nazmavaranco.ir  بخش تامین کنندگان و مشتریان قسمت مناقصه مراجعه نمایند.

واحد امور حقوقی و قراردادها[...]

ادامه مطلب 0
 116

آگهی مناقصه عمومی شماره N-00-120

عنوان مناقصه
تاريخ انتشار
آخرين مهلت
 دریافت اسناد مناقصه

شرکت نظم آوران صنعت و معدن گل گهر در نظر دارد " خدمات تعمیرات و رفع خاموشی و بهبود سیستم های روشنائی در کارخانه های تحت بهره برداری در منطقه گل گهر سیرجان " را از طریق برگزاری مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.

1400/09/10 1400/09/20           دانلود
             
       

متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد مناقصه به درگاه اینترنتیwww.nazmavaranco.ir  بخش تامین کنندگان و مشتریان قسمت مناقصه مراجعه نمایند.

جهت کسب اطلاعات بیشتر با آقای مهندس مسلم صادقی به شماره تماس 09191442994 و 03442255291 در روزهای شنبه الی چهارشنبه از ساعت 11:00 الی 13:00 تماس حاصل نمایند.

نحوه تحویل مدارک:

  • زمان تحویل پاکات مناقصه: ساعت 10:00 روز شنبه مورخ 20/09/1400 می باشد.
  • محل تحویل پاکات: سیرجان – بلوار دکتر صفارزاده – نبش کوچه شماره 13 واحد امور حقوقی و قراردادها شرکت نظم آوران

نزد آقای مهندس مسلم صادقی - کدپستی 7817819489 

 

واحد امور حقوقی و قراردادها[...]

ادامه مطلب 0
 252

آگهی مناقصه عمومی شماره N-00-111

عنوان مناقصه
تاريخ انتشار
آخرين مهلت
 دریافت اسناد مناقصه

شرکت نظم آوران صنعت و معدن گل گهر در نظر دارد " انجام خدمات فنی تعمیرات تخصصی تجهیزات فولاد سازی کار خانه ذوب شماره یک مجتمع جهان فولاد سیرجان " را از طریق برگزاری مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.

1400/05/05 1400/05/25           دانلود
             
       

متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد مناقصه به درگاه اینترنتی www.nazmavaranco.ir  بخش تامین کنندگان و مشتریان قسمت مناقصه مراجعه نمایند.

جهت کسب اطلاعات بیشتر با آقای مهندس سعادت به شماره تماس 09172328580 و 03442255291 در روزهای شنبه الی چهارشنبه از ساعت 11:00 الی 13:00 تماس حاصل نمایند.

نحوه تحویل مدارک:

  • زمان تحویل پاکات مناقصه: ساعت 10:00 روز شنبه مورخ 25/05/1400 می باشد.
  • محل تحویل پاکات: سیرجان – بلوار دکتر صفارزاده –نبش کوچه شماره 13 واحد امور حقوقی و قراردادها شرکت نظم آوران

نزد آقای مهندس سعادت - کدپستی 7817819489 [...]

ادامه مطلب 0
 347

آگهی مناقصه عمومی شماره N-00-107

عنوان مناقصه
تاريخ انتشار
آخرين مهلت
 دریافت اسناد مناقصه

طراحی، تامین لوازم و تجهیزات، نصب و راه اندازی سیستم های اعلام و اطفاءحریق در انبارهای کارخانجات تحت بهره برداری

1400/04/01 1400/04/26           دانلود
             
       

متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد مناقصه به درگاه اینترنتی www.nazmavaranco.ir  بخش تامین کنندگان و مشتریان قسمت مناقصه مراجعه نمایند.

جهت کسب اطلاعات بیشتر با آقای مهندس سعادت به شماره تماس 09172328580 و 03442255291 در روزهای شنبه الی چهارشنبه از ساعت 11:00 الی 13:00 تماس حاصل نمایند.

نحوه تحویل مدارک:

  • زمان تحویل پاکات مناقصه: ساعت 11:00 روز شنبه مورخ 26/04/1400 می باشد.
  • محل تحویل پاکات: سیرجان – بلوار دکتر صفارزاده –نبش کوچه شماره 13 واحد امور حقوقی و قراردادها شرکت نظم آوران

نزد آقای مهندس سعادت - کدپستی 7817819489 [...]

ادامه مطلب 0
 395

آگهی مناقصه عمومی شماره N-00-108

عنوان مناقصه
تاريخ انتشار
آخرين مهلت
 دریافت اسناد مناقصه

از خرید  مواد شیمیایی جهت بهسازی آبهای در گردش کارخانه آهن اسفنجی به روش احیاء سایت شرکت توسعه آهن و فولاد سیرجان

1400/03/25 1400/04/08           دانلود
             
       

متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد مناقصه به درگاه اینترنتی www.nazmavaranco.ir  بخش تامین کنندگان و مشتریان قسمت مناقصه مراجعه نمایند.

جهت کسب اطلاعات بیشتر با آقای مهندس سعادت به شماره تماس 09172328580 و 03442255291 در روزهای شنبه الی چهارشنبه از ساعت 11:00 الی 13:00 تماس حاصل نمایند.

نحوه تحویل مدارک:

  • زمان تحویل پاکات مناقصه: ساعت 11:00 روز شنبه مورخ 08/04/1400 می باشد.
  • محل تحویل پاکات: سیرجان – بلوار دکتر صفارزاده –نبش کوچه شماره 13 واحد امور حقوقی و قراردادها شرکت نظم آوران

نزد آقای مهندس سعادت - کدپستی 7817819489 [...]

ادامه مطلب 0
 405

مناقصه عمومی شماره NAG-00-004

 

عنوان مناقصه
تاريخ انتشار
آخرين مهلت
 دریافت اسناد   مناقصه
خرید 4000 عدد نازل تاندیش برای کارخانه فولادسازی شرکت مجتمع جهان فولاد سیرجان 1400/03/10 1400/03/25           دانلود
             
       

 

بدین وسیله از شرکت های معتبر دعوت به عمل می آید جهت شرکت در مناقصه خرید، اسناد را از طریق سایت www.nazmavaranco.ir قسمت تامین کنندگان و مناقصه ها دریافت و پس از تکمیل حداکثر  تا تاریخ  1400/03/25 به آدرس زیر ارسال نمایند.

جهت کسب اطلاعات بیشتر با آقای مهندس کاظمیان به شماره تماس 09362718482 در روزهای شنبه الی چهارشنبه از ساعت 8 الی 17 تماس حاصل نمایید.

زمان تحویل پاکات مناقصه: از روز دوشنبه  1400/03/10 و محل تحویل پاکات: سیرجان – بلوار دکتر صفارزاده –نبش کوچه شماره 13 - طبقه همکف واحد قراردادهای خرید شرکت نظم آوران صنعت و معدن گل گهر - کدپستی 7817819489

[...]

ادامه مطلب 0
 411

آگهی مناقصه عمومی شماره N-A-99-106

عنوان مناقصه
تاريخ انتشار
آخرين مهلت
 دریافت اسناد مناقصه

خرید  مواد شمیایی جهت بهسازی آبهای در گردش در کارخانه شماره یک ذوب جهان فولاد سیرجان

1399/12/17 1400/01/21           دانلود
             
       

متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد مناقصه به درگاه اینترنتی www.nazmavaranco.ir  بخش تامین کنندگان و مشتریان قسمت مناقصه مراجعه نمایند.

جهت کسب اطلاعات بیشتر با آقای مهندس سعادت به شماره تماس 09172328580 و 03442255291 در روزهای شنبه الی چهارشنبه از ساعت 11:00 الی 13:00 تماس حاصل نمایند.

نحوه تحویل مدارک:

  • زمان تحویل پاکات مناقصه: ساعت 11:00 روز شنبه مورخ 21/01/1400 می باشد.
  • محل تحویل پاکات: سیرجان – بلوار دکتر صفارزاده –نبش کوچه شماره 13 واحد امور حقوقی و قراردادها شرکت نظم آوران

نزد آقای مهندس سعادت - کدپستی 7817819489 [...]

ادامه مطلب 0
 444

آگهی مناقصه NAG-99-03

 

عنوان مناقصه
تاريخ انتشار
آخرين مهلت
 دریافت اسناد   مناقصه
حمل آهک کلوخه از شهرستان کرمان به انبار شرکت مجتمع جهان فولاد سیرجان 1399/09/29 1399/10/07           دانلود
             
       

 

بدین وسیله از شرکت های باربری معتبر دعوت به عمل می آید جهت شرکت در مناقصه حمل، اسناد را از طریق سایت www.nazmavaranco.ir قسمت تامین کنندگان و مناقصه ها دریافت و پس از تکمیل حداکثر  تا تاریخ  99/10/07 به آدرس زیر ارسال نمایند.

جهت کسب اطلاعات بیشتر با آقای مهندس طباطبایی به شماره تماس 09131214467 و 03442259327 در روزهای شنبه الی چهارشنبه از ساعت 8 الی 17 تماس حاصل نمایید.

زمان تحویل پاکات مناقصه: از روز شنبه  99/09/29 و محل تحویل پاکات: سیرجان – بلوار دکتر صفارزاده –نبش کوچه شماره 13 - طبقه همکف واحد قراردادهای خرید شرکت نظم آوران صنعت و معدن گل گهر - کدپستی 7817819489

[...]

ادامه مطلب 0
 521

آگهی مناقصه عمومی شماره N-A-99-105

عنوان مناقصه
تاريخ انتشار
آخرين مهلت
 دریافت اسناد مناقصه

انجام  خدمات و تعميرات نسوزکاری در كليه نواحي کارخانه ذوب و ریخته گری شماره یک شرکت مجتمع جهان فولاد سیرجان

1399/09/12 1399/09/25           دانلود
             
       

 

متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد مناقصه به درگاه اینترنتی www.nazmavaranco.ir  بخش تامین کنندگان و مشتریان قسمت مناقصه مراجعه نمایند.

جهت کسب اطلاعات بیشتر با آقای مهندس سعادت به شماره تماس 09172328580 و 03442255291 در روزهای شنبه الی چهارشنبه از ساعت 11:00 الی 13:00 تماس حاصل نمایند.

نحوه تحویل مدارک:زمان تحویل پاکات مناقصه: ساعت 11:00 روز سه شنبه مورخ 25/09/1399 می باشد.محل تحویل پاکات: سیرجان – بلوار دکتر صفارزاده –نبش کوچه شماره 13 واحد امور حقوقی و قراردادها شرکت نظم آوران

نزد آقای مهندس سعادت - کدپستی 7817819489 

 [...]

ادامه مطلب 0
 481

درباره ما

شرکت نظم آوران صنعت و معدن گل گهر ( سهامی خاص ) به شماره ثبت 3934 در تاریخ 16/9/1394 در اداره ثبت شرکتها به ثبت رسیده است .با مد نظر قرار دادن سوابق حدود 25 سال بهره برداری در منطقه و ارزیابی و بررسی، تجزیه و تحلیل تجارب فنی و مدیریتی اعم از خدمات پشتیبانی و تخصصی فنی، سهامداران محترم بر آن شدند تا با تأسیس شرکتی که بطور تخصصی متصدی امور بهره برداری و راهبری خطوط تولید در منطقه باشد.

تماس

آدرس : کرمان ، سیرجان، انتهای خیابان سعدی ،نبش خیابان ولیعصر، پلاک 135

 تلفن: 42235706 (034)

 فکس : 89787872 (021)

 دبیرخانه: 41423365 (034)

 پست الکترونیک: info@nazmavaranco.ir