چاپ کردن این صفحه

جلسه رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت نظم آوران با نمایندگان کارگری

به گزارش روابط عمومی شرکت نظم آوران صنعت و معدن گل گهر در تاریخ یازده دی ماه ۹۹
رئیس هیئت مدیره ، جناب آقای مهندس سلیمان زاده و مدیرعامل شرکت نظم آوران ، جناب آقای مهندس کیانی در دیدار با نمایندگان کارگری در خصوص مسایل کارکنان این شرکت به گفت و گو پرداختند.

در این جلسه ابتدا نمایندگان به نمایندگی از سوی کارکنان، ضمن تقدیر و تشکر از رئیس هئیت مدیره و مدیرعامل محترم شرکت نسبت به توجه و پیگیری مسائل پیرامون کار و کارگران سوالات ، خواسته ها و مشکلات خود را بیان نمودند. که مهمترین مباحث مطرح شده ساماندهی وضعیت مالی ، معیشتی و رفاهی کاگران می باشد. در ادامه جناب آقای مهندس سلیمان زاده و جناب آقای مهندس کیانی ضمن حمایت از پیشنهادات و راهکارهای نمایندگان محترم به بررسی و گفت و گو جهت بهبود و رفع مشکلات کارگران نمودند.


 3199,    11  دی  1399 ,   اخبارنظم آوران